Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 2056/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości

I SA/Wa 2059/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz gminy wyznaniowej własności nieruchomości