Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 651/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego uchyla postanowienie I i II instancji

IV SA/Gl 616/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 1013/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 1269/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 1490/07 - Wyrok NSA z 2008-09-24

Skargi kasacyjne SKO w K. od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skarg A. C. na postanowienie SKO w K. z dnia [...] nr [...]w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oraz na postanowienie SKO w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1243/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

I OSK 1496/07 - Wyrok NSA z 2008-09-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 36/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1261/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie