Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 139/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I SA/Wa 1835/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1491/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

I SA/Wa 406/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1417/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

I SA/Wa 1418/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

I SA/Wa 1421/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

VIII SA/Wa 187/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2