Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 413/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 1032/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Kr 219/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych specjalnych

II SA/Bd 363/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź

I OZ 254/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecz...

I SA/Wa 103/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2294/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 807/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   16