Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 164/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 789/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Łd 792/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

III SA/Kr 963/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchylić zaskarżone postanowienie

I OSK 1754/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Op 361/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy

IV SA/Gl 262/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 857/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej