Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1206/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 240/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

I SA/Wa 1126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 426/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2550/17 - Wyrok NSA z 2018-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 327/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-18

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 742/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia brakujących dokumentów w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] i umarza postępowanie administracyjne w przedmiocie przywrócenia terminu.

I OSK 2409/16 - Wyrok NSA z 2018-09-11

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 329/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 331/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2