Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 255/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 134/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Bk 619/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Bk 620/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I OSK 1432/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 164/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 245/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 237/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Sz 238/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Po 500/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;
1   Następne >   +2   +5   +10   13