Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 963/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchylić zaskarżone postanowienie

III SA/Kr 1610/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 832/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Kr 1253/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-07

skarg K. Ś. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargi oddala.

III SA/Kr 736/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1092/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-22

skarg G. P. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1206/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1633/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Kr 345/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

Skarga D. G. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie