Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Po 697/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, w wyniku wznowienia postępowania, wydania z naruszeniem prawa decyzji o statusie bezrobotnego;

II SAB/Wa 1022/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

II SAB/Wa 1022/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku z 30 czerwca 2014 r. o wznowienie postępowania

II SA/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Lu 947/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku

II SA/Ol 1014/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-17

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku

IV SA/Wr 682/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wskazanej treści

IV SA/Wr 722/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wskazanej treści

III SA/Łd 100/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku

IV SA/Wr 264/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   4