Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Łd 635/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 444/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1007/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1145/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-25

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej odmawiającej przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego