Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I OPS 1/15 - Uchwała NSA z 2015-10-19

Wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie przez skład siedmiu sędziów NSA, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy w sprawie sądowoadministracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż opera...