Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 2418/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-08

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości poniesionej straty w podatku od osób prawnych za okres od 1 października 2000 r. do 30 września 2001r.