Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

VIII SA/Wa 841/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

VIII SA/Wa 463/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 i 2007 r.

III SA/Wa 1193/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

VIII SA/Wa 173/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-02

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

VII SA/Wa 641/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkody lotnicze

I SAB/Wa 220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Wniosek w przedmiocie zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkoły

V SA/Wa 1808/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

VIII SA/Wa 773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów, po wznowieniu postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   48