Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Bk 141/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-19

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2007 r.

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

II SA/Bk 652/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie opłaty za składowanie odpadów na składowisku

II SAB/Bk 28/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie niewykonania postanowienia wyznaczającego termin do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Bk 373/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

I SA/Bk 331/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.

II SA/Bk 579/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-06

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku

II SA/Bk 546/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych przy budynku gospodarczym

I SA/Bk 495/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-08

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia podatku od spadków i darowizn
1   Następne >   +2   6