Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Kr 1517/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadku

III SA/Kr 147/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 362/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 1068/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-19

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

III SA/Kr 860/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 1785/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Kr 1890/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne

III SA/Kr 1252/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Kr 1410/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Kr 1143/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   15