Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

I SA/Wr 1791/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za czerwiec2011 na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r.

III SA/Wr 553/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-13

Skarga A. J. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych za rok 2010 wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA

III SA/Wr 688/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-13

Sprawa ze skargi K. G. na postanowienia Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Wr 634/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych

I SA/Wr 904/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-05

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za lipiec 2006 r.

III SA/Wr 365/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

Skarga J. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

III SA/Wr 237/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

III SA/Wr 88/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-15

Skarga L.T. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt III SA/Wr 88/12

I SA/Wr 1099/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-15

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   12