Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Kr 1971/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Kr 1248/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r.

III SA/Kr 983/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-23

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Kr 1527/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie

I SA/Kr 1542/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami za zwłokę

II SA/Kr 173/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Kr 1527/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-12

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie

II SA/Kr 1611/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   12