Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 916/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku oku, sygn. akt [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II FZ 591/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

I OZ 805/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II OZ 901/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I OZ 779/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

I OZ 810/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II OZ 880/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II FZ 438/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych

I OZ 859/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu , znak: [..] w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II FZ 574/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Elblągu nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.
1   Następne >   2