Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Kr 1498/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I SA/Kr 138/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec, sierpień, wrzesień

II SA/Kr 541/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SO/Kr 10/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017;

II SA/Kr 352/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-03

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

III SA/Kr 345/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

Skarga D. G. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Kr 1592/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku

II SA/Kr 567/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-18

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 156/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 763/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   2