Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

II SA/Kr 448/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Kr 663/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

I SA/Kr 425/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku VAT za sierpień 2004 roku

I SA/Kr 528/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Kr 913/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-25

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 913/0

II SA/Kr 9/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Wniosek w przedmiocie SKO w K. Nr [....] odmowy zmiany decyzji

I SA/Kr 1517/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadku

III SA/Kr 147/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100