Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Wniosek H. K. i K. Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P. -

I SA/Rz 19/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz o osiągnięciu przez gospodarstwo żywotności ekonomicznej na poziomie co najmniej 4 EJW, w związku z wnioskiem skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Rz 212/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w podatku od towarów i usług za kwiecień 2012 r., na poczet innych zaległości podatkowych, w związku z wnioskiem skarzącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Rz 647/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-01

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj 2006r.

II SA/Rz 133/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Rz 9/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru sołtysa

II SA/Rz 130/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 481/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-24

Wniosek w przedmiocie obowiązku przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

I SA/Rz 781/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2007r.
1   Następne >   +2   +5   +10   72