Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 934/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy rozbiórki części ogrodzenia wybudowanego między nieruchomościami

II SA/Łd 1219/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego

II SA/Łd 503/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 222/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1567/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-17

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1064/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budynku gospodarczego

II SA/Łd 839/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki słupa oświetleniowego

II SA/Łd 218/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-31

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 218/10 ze skargi Z. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi oku, w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 967/03

II SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-23

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania części gastronomicznej budynku handlowego
1   Następne >   2