Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1373/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1373/12 w przedmiocie odrzucenia skargi na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie z d...

II SA/Kr 1295/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę