Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 516/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych czynności i robót budowlanych

II SA/Bk 6/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-03-12

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 112/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-03-12

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie odmowy nakazania wykonania robót budowlanych

II SA/Bk 813/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie nakazania wyłączenia z użytkowania w terminie natychmiastowym budynku i zarządzenia umieszczenia tablicy informującej o stanie zagrożenia oraz o zakazie użytkowania bud...

II SA/Bk 133/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie zawiadomienia o kontroli budynku handlowo

II SA/Bk 622/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-19

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku

II SA/Bk 204/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania robót budowlanych