Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 307/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-12-12

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego