Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 304/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o wstrzymanie zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie o przekazanie według właściwości podania w spraw...