Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 416/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gl 1426/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy, w wyniku wznowienia postępowania, rejestracji pojazdu w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gl 1368/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gl 100/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym w kwestii wniosku skarżącej spółki o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gl 1366/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi