Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ke 894/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami

II SA/Ke 761/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie skierowania na badanie lekarskie

II SA/Ke 866/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego

II SA/Ke 62/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-02-28

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego

II SA/Ke 75/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację stoiska handlowego w pasie drogowym

II SA/Ke 581/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego