Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 221/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej nr [...] wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Wr 546/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie nałożenia kary pieniężnej wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

III SA/Wr 164/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-15

Skarga R. G. na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania polskiego krajowego prawa jazdy, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

III SA/Wr 248/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-26

Skarga K. S. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie

III SA/Wr 516/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-09

Skarga P. P. na decyzję SKO w L. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Wr 622/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-16

Skarga A. B. na decyzję SKO w L. w przedmiocie obowiązku zapłaty kwoty wynikającej z obciążenia kosztami usunięcia, przechowywania i oszacowania wartości pojazdu, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi