Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 613/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 429/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego