Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 702/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-11

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości