Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 1086/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-08

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 396/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 220/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z powodu niedotrzymania ustalonych terminów zabudowy nieruchomości gruntowej pozostającej w użytkowaniu wieczystym

II SA/Łd 542/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu w zarząd państwowy budynku

II SA/Łd 595/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie scalania gruntów

II SA/Łd 1105/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z powodu niedotrzymania ustalonych terminów zabudowy nieruchomości gruntowej pozostającej w użytkowaniu wieczystym

II SA/Łd 1010/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowej

II SA/Łd 197/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   2