Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

II SA/Bk 1037/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Bk 718/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bk 207/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy przekazania według właściwości pisma dotyczącego udzielenia informacji oraz wydania dokumentacji dotyczącej scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Bk 177/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-19

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku w sprawie [...] zobowiązującego Burmistrza S. do podziału nieruchomości.

II SA/Bk 711/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Bk 73/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Bk 1/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SA/Bk 480/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Bk 116/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
1   Następne >   2