Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 699/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta B. nr [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości

II SA/Bd 98/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-01

Wniosek w przedmiocie zwrotu wartości nieruchomości

II SA/Bd 1069/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-17

Wniosek w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Bd 52/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-24

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Bd 668/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-07

Wniosek w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Bd 823/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bd 97/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-03-17

Wniosek w przedmiocie wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bd 1344/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 189/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-06

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 359/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie waloryzacji odszkodowania za wygasłe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
1   Następne >   2