Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 646/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 466/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 410/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-08

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II SA/Gd 411/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-08

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II SA/Gd 507/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 93/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę

II SA/Gd 748/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 138/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 794/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 627/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   4