Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 293/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Ke 177/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Ke 214/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

II SA/Ke 177/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Ke 337/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Ke 641/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ke 70/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-18

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Ke 176/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Ke 601/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości