Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 545/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Kr 300/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 960/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Kr 971/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-26

Wniosek w przedmiocie podziału działki

II SA/Kr 1823/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Kr 1671/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

II SA/Kr 554/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział działki

II SA/Kr 1183/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kraków

II SA/Kr 935/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
1   Następne >   2