Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 896/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie wniosku A. P. o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa

II SA/Lu 278/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego podziału nieruchomości

II SA/Lu 613/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 883/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 887/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 684/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 429/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Lu 629/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej