Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 22/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

II SA/Ol 560/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Ol 562/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-29

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Ol 163/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-11

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gminy

II SA/Ol 20/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-13

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

II SA/Ol 23/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

II SA/Ol 559/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-05

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Ol 1109/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-31

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Ol 563/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Ol 883/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi spółki A na orzeczenie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
1   Następne >   2