Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 454/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi