Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 839/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-22

Wniosek: M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M. S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SA/Po 814/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 533/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

IV SA/Po 647/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-05

Wniosek w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości

II SA/Po 1146/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 253/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 419/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

III SA/Po 851/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Po 61/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

II SA/Po 381/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   3