Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Rz 182/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej

II SA/Rz 203/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Rz 64/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-07

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania

II SA/Rz 1157/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

Skarga K.N. na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu

II SA/Rz 1152/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Rz 8/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 163/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Rz 540/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
1   Następne >   2