Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 124/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Skarga Uniwersytetu na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 867/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-08

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 169/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-22

Wniosek w przedmiocie wygaszenia prawa użytkowania nieruchomości

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Sz 1088/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

II SA/Sz 1297/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-06

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza

II SA/Sz 737/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SA/Sz 455/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 829/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-19

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 681/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ustalającej opłatę adiacencką
1   Następne >   +2   4