Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 826/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1707/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2212/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-28

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 362/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 321/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1841/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji