Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 642/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 436/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 1096/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1050/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty