Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1147/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M.S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta K. Nr [...] w przedmiocie zbycia...

I OZ 342/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych w drodze aport...

I OZ 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012

I OZ 86/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. nr [...] w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

I OZ 619/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mikstacie nr XXXV/234/2014 w przedmiocie zgody i ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości

I OZ 1347/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mikstacie nr [...] w przedmiocie zgody i ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości