Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 1231/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody [...] od wyroku , sygn. akt II SA/Gl 1231/13

II SA/Gl 838/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie ustalenia opłaty rocznej za zarząd nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi