Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Sz 298/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-07

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Sz 876/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1527/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Sz 774/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

II SA/Sz 1169/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom