Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 maja 2008 r.

I FZ 208/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku VAT za wrzesień 2003r.

I FZ 4/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. , nr [...], w przedmiocie odmowy stwi...

I FZ 178/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku VAT za sierpień 2004r.

I GZ 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

II FZ 303/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A.Z. na indywidualną interpretację Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I FZ 220/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. , nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 r.

I GZ 59/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

II FZ 317/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

II FZ 106/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   23