Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 1172/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-25

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok

I SA/Sz 1173/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-25

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok

I SA/Sz 1204/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok

I SA/Sz 797/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SA/Sz 397/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-07

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 2010 r.

I SA/Sz 76/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2007 roku wraz z odsetkami

I SAB/Sz 3/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie korekty informacji PIT

I SA/Sz 1052/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 1053/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 1054/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3